دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

پوستر همایش
شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخچه همایش

 

تفکر تشکيل انجمن مهندسی ارزش ايران از سال 1378 در ايران با انتخاب هيات موسس شکل گرفت. در اين زمان به موازات ترجمه مقالات و کتاب­های مهندسی ارزش به زبان فارسی، برگزاری سمينارها و جلسات متعدد آموزشی نيز با حضور متخصصان بين المللی و خبرگان داخل در اين فن به انجام رسيد.

باتوجه به نیاز کشور به هدایت سودمند پروژه­های فنی، عمرانی و تحقیقاتی، اولین همایش مهندسی ارزش با همکاری دانشگاه صنعتی اميرکبير و نیز پایه گذاری انجمن مهندسی ارزش ایران برگزار گردید. سعی بر این بود که با تداوم این گردهمایی­ها، گامی مهم و تاثیرگذار در عرصه صنعت و آبادانی کشور برداشته شود؛ که از آن پس نیز همایش­های تخصصی مهندسی ارزش با فاصله زمانی حدود چهارسال برگزار گردید.