دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

پوستر همایش
شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تقویم همایش های پیشین مهندسی ارزش

 

همایش

مکان

زمان

اولین همایش

دانشگاه صنعتی اميرکبير

سالن اجتماعات مرکزی

2 و 3 دی­ماه سال 1380

دومین همایش

دانشگاه علم و صنعت ايران

مجتمع امام خمينی (ره)

٢ و ٣ آذرماه 1384

سومین همایش

دانشکده فنی دانشگاه تهران

سالن شهيد چمران

6 آذرماه 1387

چهارمین همایش

دانشگاه علم و صنعت ایران

11 آذرماه 1389

پنجمین همایش

دانشگاه تهران - کتابخانه مرکزی

سالن علامه امینی

12 و 13 آبان­ماه 1394