دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

پوستر همایش
شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

کمیته اجرایی کنفرانس

کميته اجرايي همايش

 

جناب آقای مهندس داود رحمانیان (دبیر اجرایی همایش)

جناب آقای مهندس هادی شکیبا زاهد (دبیر کمیته اجرایی همایش)

جناب آقاي مهندس سهيل آل رسول

جناب آقاي كيومرث جليليان

 

مجري همايش

شركت تامين آتيه سبا