اخبار سایت
تغيير تاريخ همايش

اطلاعيه

تغيير زمان برگزاري همايش و تغيير زمان ارسال مق ...

پیام رییس محترم هیات مدیره انجمن مهندسی ارزش ایران

انجمن‌هاي علمي كانون‌هاي مشاركت فكري دارندگان دانش و تجربه براي كمك به توسعه پايدار دانش محوراند. انجمن مهندسي ارزش ايران هم­ مانند ساير انجمن‌هاي علمي، محل تجمع داوطلبانه و بدون چشم‌داشتِ دانشگاهيان، خبرگانِ، بخش‌هاي مختلف توليدي و مديران است. حضور فعال دانشگاهيان، خ ...

پیام دبیر محترم اجرایی انجمن مهندسی ارزش ایران

روش‌شناسي ارزش که حسب زمان بكارگيري، تحليل ارزش، مهندسي ارزش و مديريت ارزش ناميده مي‌شود، ابزاري نيرومند براي حل مساﺋﻞ طرح‌ها، کاهش هزينه‌ها با حفظ يا بهبود کيفيت و کارآيي آنها، يا به عبارت ديگر افزايش شاخص ارزش است.

با تاسيس انجمن مهندسي ارزش ايران در سال 1378، ...

ششمین همایش ملی مهندسی ارزش